Programme echange batterie apple

programme echange batterie apple

pístroje prodejcem ani tetí osobou. Dodržování piloženého provozního návodu gardena je pedpokladem pro ádné používání akumulátoru. S Produktansvar: Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original gardena reservdelar har använts. Neodkládejte jej na topná tlesa, ani jej nevystavujte po delší dobu pímému slunenímu záení. Johnson Kaaber Tunguhalsi Reykjavik Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP Italy Husqvarna Italia.p.A. Locked Bag Summerlea Road Central Coast BC Brampton, Ontario L6T 4X Phone: (1) Phone: ( 61) (0) Chile Maquinarias Agroforestales Austria / Österreich Ltda. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Zastrte zástrku nabíjecího kabelu 1 do akumulátoru Standardní nabíjeku 3 zastrit do síové zásuvky. V pípad uplatnní záruky pošlete, prosím, vyplacen vadn pístroj s kopií prodejního dokladu a s popisem závady na adresu servisu, která je uvedena na zadní stran. To isté platí aj pre doplnkové diely a príslušenstvo. Aceleași prevederi se aplica si pieselor de schimb si accesoriilor. CZ 30 31 4 D Produkthaftung: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original gardena Teile. 77C LT Kaunas Luxembourg Magasins site de rencontre vraiment gratuits site de rencontres gratuit Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale. Pravideln kontrolujte nabíjecí kabel, zda nejeví známky poškození nebo stárnutí (lámavost) a smí se používat pouze v bezvadném stavu. 155/1, Tazhibayevoi Str Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B Kostanay Kyrgyzstan Alye Maki. I Responsabilità del prodotto: Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con. Ez értelemszszeren érvényes a kiegészít részekre és a tartozékokra. Nejprve vytáhnte konektor nabíjecího kabelu a potom vytáhnte nabíjeku ze síové zásuvky. Francisco Matarazzo, 1000 Tirana andar Argentina So Paulo SP Husqvarna Argentina.A. Servis / Záruka V pípad uplatnní záruky jsou pro vás servisní práce zdarma. programme echange batterie apple

0 réflexions sur “Programme echange batterie apple

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *